Szkoła z klasą ...

KÓŁKO ORTOGRAFICZNE

2006/2007


Praca nad ortografią to bardzo trudne zadanie tak dla ucznia, jak i nauczyciela. Co zrobić, by ortografia nie stała się przykrym obowiązkiem?
Stałe czuwanie nad poprawną pisownią męczy tych uczniów, którzy popełniają dużo błędów. Czasami zniechęcają się do dalszej pracy, bo twierdzą, że i tak z kolejnego dyktanda dostaną jedynkę.
Aby to zmienić powstało u nas w szkole kółko ortograficzne . Ortografia może być przyjemna.
Zajęcia koła odbywają się w każdy czwartek od godz.13 40 do 14 25. W ramach tego koła uczniowie klas IV-VI będą mieli możliwość uczenia się poprzez zabawę oraz dokonywanie samokontroli swojej pracy. Mam nadzieję, że ta forma nauki zwiększy zainteresowanie uczniów ortografią, rozbudzi zaangażowanie i motywację do pracy i przezwyciężania trudności.

Zapraszam w czwartki 13 30.

Prowadzący zajęcia : Irena Łabuz